Waterinfiltratie

Waterinfiltratie

Onder waterinfiltratie verstaan we "het terugvloeien van water in de grond". Omdat er meer en meer beton geplaatst wordt en grachten dichtgemaakt worden, zakt het grondwaterniveau. Dit kan opgelost worden met infiltratietechnieken. B.v. bij de overloop van uw regenput kan u één of meerdere infiltratieputten plaatsen, zodoende als u regenwaterput vol is, het overtollige water niet in de riool beland maar het gondwaterpeil weer aangevuld wordt.

Ook zijn andere toepassingen mogelijk. B.v. als u een afvoergootje wilt plaatsen in de tuin maar geen afvoerleidingen wil plaatsen.


Hebt u vragen? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren.